Tag: Khánh thành đường Đinh Thị Thi

Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City

Ngày 18-5-2022, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức lễ khánh thành thông xe ra quốc lộ 13 và khánh thành cổng chào đường Đinh Thị Thi.