Tag: khan hiếm dầu ở Mexico

Đục đường ống dẫn dầu lấy cắp, liều mạng vì thiếu thốn

TTO - Những gì người ta lo sợ đã xảy ra: đường ống dẫn dầu đã phát nổ tại Mexico do nạn ăn cắp đục thẳng vào đường ống để lấy cắp.