Tag: Khám xét nhà riêng cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Khám xét nhà riêng các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

TTO - Cơ quan điều tra thực hiện khám xét nhà riêng các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc để phục vụ điều tra vụ án Công ty Việt Á nâng giá kit xét nghiệm.