Tag: Khám xét eximbank

Hai nhân viên Eximbank bị bắt liên quan vụ 245 tỉ thế nào?

TTO - Bà Hồ Ngọc Thủy và bà Nguyễn Thị Thi đã xác nhận giấy ủy quyền khi không có mặt của khách hàng Chu Thị Bình, giúp cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 245 tỉ đồng.