Tag: Khâm Thiên Giám

Khâm Thiên Giám - cơ quan quan trọng của triều Nguyễn - đang... sập

TTO - Từng mảng ngói đổ sập xuống thành nhiều tảng lớn, vương vãi khắp nơi. Những cột kèo, con nghê... bằng gỗ đã mục rữa do mối mọt nằm chỏng chơ. Đó là tình cảnh hiện tại của di tích Khâm Thiên Giám - một cơ quan quan trọng của triều Nguyễn.