Tag: khai trừ đảng

Vụ bữa ăn bán trú bị cắt xén ở Lào Cai: Khai trừ Đảng hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1

Liên quan đến phản ánh bữa ăn bán trú bị cắt xén, Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai) quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trần Ngọc Hà.

Khai trừ Đảng ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng ông Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Ông Đặng Văn Minh bị bãi nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Văn Minh.

Khai trừ khỏi Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Khai trừ Đảng chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng với chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa cùng một số cán bộ.

Khai trừ Đảng chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự

Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng với Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự.

Khánh Hòa khai trừ 9 đảng viên vi phạm pháp luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử lý kỷ luật 9 đảng viên vi phạm nghiêm trọng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đề nghị khai trừ đảng cựu giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai Nguyễn Tư Sơn

Cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai bị đề nghị khai trừ đảng do vi phạm pháp luật.

Đề nghị khai trừ Đảng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thế Bình

Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã thống nhất biểu quyết đề nghị xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thế Bình.

Khai trừ Đảng ông Lưu Bình Nhưỡng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.