Tag: Khai thác Bitcoin khiến hồ tại Mỹ 'bốc hỏa'

Khai thác Bitcoin khiến hồ tại Mỹ 'bốc hỏa'

Nhà máy điện vận hành khiến nơi đây hút 139 triệu gallon nước và thải ra 135 triệu gallon nước mỗi ngày, với nhiệt độ lên tới 42O C trong mùa Hè và 30O C vào mùa Đông.