Tag: khách sạn Hoa Sen Yên Bái

Chào thầu thi công hoàn thiện kiến trúc và nội thất khách sạn Hoa Sen Yên Bái

Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái kính mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham gia, gửi thông tin hồ sơ để và trao đổi cụ thể hơn về cơ hội hợp tác.