Tag: khách hàng thanh toán tiền điện

EVNHANOI: 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi.

Quảng Trị: 62% khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Công ty Điện lực Quảng Trị đang đẩy nhanh việc thanh toán tiền điện qua các dịch vụ thu hộ hoặc qua hệ thống các ngân hàng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt là một lựa chọn đúng trong thời điểm này nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.