Tag: Khắc phục đường ống

Cấp nước trở lại cho 40.000 hộ dân

TT - Theo ông Nguyễn Anh Việt - giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và kinh doanh nước sạch, hôm nay (7-2) công ty hoàn thành việc khắc phục đường ống cấp nước bị vỡ trên đại lộ Thăng Long và cấp nước trở lại cho 40.000 hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố này.