Tag: Kêu gọi khách hàng giao dịch trực tuyến

EVNHCMC: Kêu gọi khách hàng giao dịch trực tuyến trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống dịch, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tiếp tục kêu gọi khách hàng tăng cường giao dịch trực tuyến với ngành điện...