Tag: kết nối sản phẩm

Lan tỏa rộng thương hiệu các sản phẩm OCOP Đà Nẵng

Năm qua, các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm Đà Nẵng diễn ra sôi động và đã có nhiều tác động tích cực đối với sự khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Cách giảm nghèo ở nước ta có gì mới?

TTO - Với kinh phí tối thiểu 75.000 tỉ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm đột phá, “cách làm hoàn toàn thay đổi”.