Tag: Kết hôn 53 phụ nữ

Người đàn ông kết hôn 53 phụ nữ trong 43 năm

Mang trong mình hoài bão đi tìm chân ái cuộc đời, người đàn ông Saudi Arabia này đã kết hôn 53 phụ nữ trong suốt 43 năm.