Tag: kéo dài thời hạn

Cấm cơ quan thuế trả lại, kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

TTO - Nhằm chấn chỉnh tình trạng cơ quan thuế trả hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa chỉ đạo cục thuế các địa phương phải tính thuế theo đúng quy định, không được trả lại, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.