Tag: kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

TP.HCM hoàn thành dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên vào năm 2025

Sáng 23-2, TP.HCM đã khởi công giai đoạn 2 dự án cải tạo Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.