Tag: Kế thừa di sản

Tân Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài gánh vác những kỳ vọng to lớn

Nhà lãnh đạo tiếp theo của Singapore, ông Hoàng Tuần Tài, phải gánh vác kỳ vọng to lớn trong việc tiếp nối và kế thừa những di sản của các thế hệ lãnh đạo trước đó.