Tag: Ka Xuân

Cô bé Ka Xuân thèm học như người đói thèm ăn

20 năm trước, mẹ của Ka Xuân, một phụ nữ làng K’Brạ (tỉnh Lâm Đồng) mang thai. Thầy mo phán bà mang quái thai và phải bỏ đi để làng không mang họa.