Tag: JOY

'Tây có bar còn to đẹp hơn, cớ gì phải tới tận Sa Pa thưởng thức món này?'

TTO - 'Đi nước ngoài nhiều, tôi thấy họ tận dụng tối đa từng cái cây, từng con sông, tận dụng khai thác thiên nhiên theo hướng bền vững chứ không chặt phá và lấn chiếm', gương mặt tình nguyện quốc gia Nguyễn Siêu Hạnh nói.