Tag: Ít carb, nhiều carb: Bao nhiêu là đủ?

Ít carb, nhiều carb: Bao nhiêu là đủ?

Lượng carb trung bình được khuyến nghị dành cho mỗi người là chiếm 45-65% tổng lượng calo. Nếu bạn ăn 2.000 calo mỗi ngày, thì lượng carb trung bình khoảng 900 cho đến 1.300 calo.