Tag: Israel hủy bỏ thuế đồ uống có đường

Israel hủy bỏ thuế đồ uống có đường

Israel đã quyết định hủy bỏ loại thuế mới được áp dụng với đồ uống có đường nhằm giảm chi phí hộ gia đình. Tuy nhiên, quyết định này gây lo ngại đối với các chuyên gia y tế.