Tag: IPPGroup

​Challenge Vietnam 2016 Powered By CRTC – cuộc thi ba môn phối hợp đầu tiên tại Nha Trang

Nếu như các nội dung thi đấu thể thao thông thường chỉ cạnh tranh trong một bộ môn cố định thì Triathlon – 3 môn phối hợp lại thách thức khả năng tranh đấu của vận động viên đến mức tối đa ở cả 3 nội dung bơi – đạp xe – chạy bộ.