Tag: International Debate Championship 2021

Sân chơi hùng biện quốc tế mới cho học sinh sinh viên: International Debate Championship 2021

Nâng bước bạn trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0, Trường Đại học Văn Lang tổ chức cuộc thi International Debate Championship 2021.