Tag: Indonesia miễn giảm tiền điện cho 31 triệu hộ nghèo

Indonesia miễn giảm tiền điện cho 31 triệu hộ nghèo

Ngày 31/3, Tổng thống Indonesia thông báo miễn phí và giảm giá điện cho các hộ gia đình nghèo nhằm giúp họ đối phó với các cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.