Tag: Indonesia cấp quyền sử dụng nhà 80-160 năm tại thủ đô mới

Indonesia cấp quyền sử dụng nhà 80-160 năm tại thủ đô mới

Indonesia sẽ cấp quyền sử dụng nhà lên đến 80 năm và có thể gia hạn tới 160 năm để thu hút các nhà đầu tư vào thủ đô mới của Indonesia.