Tag: In tiền giả

Châu Âu 
ngưng in thêm tiền giấy 
500 euro

TTO - Từ năm 2018, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ ngưng phát hành thêm loại tiền giấy mệnh giá 500 euro nhằm chống lại nạn in tiền giả và việc sử dụng đồng tiền này trong các hoạt động tội phạm.