Tag: Huỳnh Võ Hoàng Sơn

Thùy Tiên kêu gọi hiến tạng; bác sĩ Bệnh viện 175 đoạt ngôi vị á vương Du lịch hoàn vũ 2023

Hơn 1.000 người đăng ký hiến tạng, hiến xác sau khi Thùy Tiên kêu gọi; Huỳnh Võ Hoàng Sơn giành ngôi vị á vương Du lịch hoàn vũ 2023; Sân khấu Lan Anh hoạt động trở lại...

Bác sĩ Bệnh viện 175 thi nam vương Du lịch Hoàn vũ 2023

Lương Thùy Linh làm phó trưởng ban giám khảo cuộc thi hoa hậu; Bác sĩ Bệnh viện 175 thi Nam vương Du lịch Hoàn vũ 2023... là những tin tức được quan tâm ngày 1-3.