Tag: Huỳnh Kỳ

Vinh quang và cay đắng

TT - Sau nhiều đêm thành công vang dội ở Mỹ Tho, ban Huỳnh Kỳ dọn về Sài Gòn ra mắt bà con mộ điệu.