Tag: Huyện Tây Trà

Nhà công sản bị bỏ hoang trở thành nơi nuôi bò, của công ai xót?

TTO - Sau khi sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), nhiều nhà công sản bị bỏ hoang và trở thành nơi chăn nuôi bò, heo, gà, vịt của người dân khiến bạn đọc xót xa về sự lãng phí tài sản công.

Trụ sở huyện bỏ hoang 'rộng rãi, nhốt bò sướng lắm'

TTO - Sau khi sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều trụ sở bị bỏ hoang, biến thành nơi chăn nuôi bò, heo, gà của người dân địa phương. Những khối nhà từng là nơi làm việc đẹp đẽ giờ hư hỏng nghiêm trọng.

Lâm tặc phá rừng công khai

TT - Liên tục trong nhiều ngày qua, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) lâm tặc công khai vào rừng triệt hạ cây gỗ hàng trăm năm tuổi.