Tag: Hướng dẫn viên thất nghiệp

90% nhân sự ngành dịch vụ, khách sạn 3-5 sao vẫn đang nghỉ việc

TTO - Trên 90% nhân sự khách sạn từ 3 đến 5 sao tại TP.HCM vẫn đang nghỉ việc không lương. Bài toán khó lúc này đối với các doanh nghiệp là làm sao giữ chân được nhân viên, nhất là những lao động có kỹ năng, tâm huyết với nghề.