Tag: Hủ tíu Bà Sẩm

Quán hủ tiếu ở Sa Đéc rẻ và ngon nhất ASEAN

TTO - ASEAN, chỉ Đông Timor là tôi chưa đến, nhưng có tìm hiểu qua sách báo. Bởi chưa đi hết 47 nước châu Á, nói chi 204 quốc gia và vùng lãnh thổ của thế giới, nên chỉ mới dám khẳng định như vậy.