Tag: Hợp tác đầu tư vào Việt Nam

CapitaLand Development ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 1 tỉ đôla Mỹ vào Việt Nam

CapitaLand Development (CLD), nhánh kinh doanh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.