Tag: hợp tác công tư PPP

Quảng Trị xin đầu tư một đoạn quốc lộ 15D theo hình thức PPP

Quảng Trị xin đầu tư 42km quốc lộ 15D với tổng mức vốn 6.800 tỉ đồng theo hình thức PPP.