Tag: hôn nhân thực tế

Chồng cũ của hơn 40 năm trước đòi ly hôn, phải làm sao?

Sau gần hơn 40 năm không liên lạc, mới đây ông A cho người tới nhà tôi ép buộc mẹ tôi ký đơn ly hôn, nhưng mẹ tôi không đồng ý.