Tag:

chống tham nhũng

Tổng bí thư: Lò nóng rực rồi, còn nhiều việc phải làm!

Tổng bí thư: Lò nóng rực rồi, còn nhiều việc phải làm!

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với cử tri Hà Nội công tác phòng, chống tham nhũng vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh, ở địa phương nhiều nơi "lò" đang "nóng" lắm rồi.

12:26

Tổng Bí thư: Khắc phục 'chạy chức, chạy quyền', 'thân quen, cánh hẩu'

TTO - Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một nội dung lớn được tập trung xem xét tại Hội nghị Trung ương 7 khai mạc sáng 7-5.

07:30

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7

TTO - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII khai mạc sáng nay 7-5, dự kiến làm việc tới hết tuần với 3 đề án hết sức quan trọng.

05:27

Hội nghị Trung ương 7 xem xét đề án nhân sự 'cấp chiến lược'

TTO - Một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

08:51

Cần vào bếp để biết đời sống nông dân

TT - Ngày 30-7, Đảng đoàn MTTQ VN đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

06:43

Sự kiện trong tuần

TT - 22-7: Triển khai nghị quyết Hội nghị trung ương 7 về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.