Thứ 5, ngày 6 tháng 8 năm 2020

  • Brussels cảnh báo Anh

    Brussels cảnh báo Anh

    TTO - “Nguyên tắc luôn phải là: quốc gia, đảng, con người. Ông Cameron đã làm ngược lại. Và khi anh làm điều đó, mọi thứ đều diễn ra sai hết”, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói như vậy tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels.