Tag: hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Quân vay, tướng mượn, tiền đi xin

TT - Đó là ý kiến được đưa ra khi thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 16-4.