Tag: hội nghị ASEAN - Trung Quốc

Thủ tướng Trung Quốc nêu loạt cam kết tại hội nghị với ASEAN

TTO - Trong các đề xuất, cam kết có việc thành lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu và phát triển y tế công cộng ASEAN - Trung Quốc, nhằm chia sẻ các thành tựu nghiên cứu khoa học trong phòng chống dịch bệnh.

Trung Quốc, ASEAN cam kết tiếp tục đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 2-7 cho biết Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã cam kết đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sau khi quá trình đàm phán bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.