Tag: hồi ký Mạc Can

Sẽ ra mắt hồi ký và toàn bộ 13 tác phẩm của Mạc Can

TTO - Hồi ký nhà văn Mạc Can vừa hoàn thành và có thể ra mắt bạn đọc khoảng giữa năm 2021.