Tag: Hội đồng Phúc Tộc

Đổi tên di sản quốc gia lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến

TTO - Sau loạt bài khởi đăng của Tuổi Trẻ phản ánh kiến nghị từ Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và giới nghiên cứu về di sản quốc gia lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chính thức đổi tên di sản quốc gia này.

Đề nghị đổi tên di sản lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến để tránh xung đột giữa các cộng đồng

TTO - Sau phản ánh của Tuổi Trẻ về quyết định lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến là di sản phi vật thể quốc gia khiến Phúc tộc, người dân Huế bức xúc, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa đề nghị đổi tên di sản phi vật thể quốc gia này.