Tag: hội đồng cơ sở

41 ứng viên GS, PGS bị loại đã 'lọt cửa hội đồng ra sao?

TTO - Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư cho thấy có những thiếu sót thấy ngay khi hồ sơ thiếu những yêu cầu 'cứng' như: chứng minh vai trò thỉnh giảng của ứng viên.