Tag: Hội doanh nghiệp Thủ Đức

TP.HCM vươn lên đầu tàu kinh tế số từ những điều nhỏ nhặt

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu TP.HCM phải là đầu tàu kinh tế số vào 2030. Doanh nghiệp kỳ vọng đoàn tàu này phải bứt tốc từ những điều nhỏ nhặt.