Tag: hội đoàn

Khó xóa bỏ bao cấp các hội văn học nghệ thuật?

TTCT - Theo một số vị đại diện các hội văn học nghệ thuật (VHNT), việc xóa bỏ bao cấp cho các hội này là rất khó.

Giảm bớt hội để 
đỡ gánh nặng

TTO - Trên đây là đề nghị của phần lớn bạn đọc sau chia sẻ của TS Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Chính sách pháp luật và phát triển, tại hội thảo của Liên hiệp Các tổ chức khoa học kỹ thuật VN liên quan Luật về hội.

"Bầu sữa ngân sách" nuôi các hội đoàn đến bao giờ?

TTO - VN đang có trên 52.000 hội đoàn, rất nhiều đang sống hoàn toàn bằng xin “bầu sữa ngân sách” hoặc sống một phần bằng tiền ngân sách.

Tổng chi phí cho các hội lên tới 68.000 tỉ đồng

TTO - Đó là chia sẻ của TS Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Chính sách pháp luật và phát triển, tại hội thảo của Liên hiệp Các tổ chức khoa học kỹ thuật VN liên quan Luật về hội.