Tag: Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2015

​Tiền ít nên khó quảng bá du lịch

TT - Một năm ngành du lịch VN thu 700 triệu USD, kinh phí quảng bá chỉ khoảng 1,5 triệu USD mà còn phải chi cho rất nhiều hoạt động nên rất khó cho quảng bá.