Tag: hội chân biên

Hội chân biên ghi việc thần tiên hóa vua Lê Thánh Tông

TTO - Tập sách Hán Nôm nhan đề 'Hội chân biên' niên đại thế kỷ 19 vừa được dịch và ấn hành công bố danh sách các vị thần tiên của Việt Nam, trong đó ghi nhận địa vị trong thế giới tâm linh của một số nhân vật lịch sử, có cả vua Lê Thánh Tông...