Tag: HoChiMinh CityWed

Trang tin thông tin điện tử TP.HCM đến gần dân hơn

TTO - Trang tin thông tin điện tử TP.HCM ( HoChiMinh CityWeb) sẽ phát triển theo hướng tương tác gần gũi với người dân đúng với định hướng phát triển đô thị thông minh của TP.HCM.