Tag: Học sinh đội nón bảo hiểm

Muôn kiểu ‘quên’ mang mũ bảo hiểm khi đón con tan trường

Nhiều lý do được các phụ huynh tại TP.HCM đưa ra khi đón con sau tan trường mà không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.