Tag: học phí dài hạn

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM không được thu học phí dài hạn

Sở GD-ĐT yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thu học phí theo số tháng thực học, không được thu học phí dài hạn không đúng quy định.