Tag: học đãi vàng

Đến Úc... coi vàng và học đãi vàng

TTO - Mấy mươi năm cuộc đời rồi mà tôi chưa biết đãi vàng là như thế nào. Đến Úc, đóng tiền và học đãi vàng với hy vọng...mong manh.