Tag: hoàng thịnh đạt

Tập đoàn Phúc Sơn có gì tại Quảng Ngãi mà Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu cung cấp tài liệu?

UBND tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những công trình, dự án của Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi cho Cục Cảnh sát kinh tế.