Tag: Hoàng Thế Minh

Đường chạy nghị lực

TTCT - Sau 29 ngày và 23g50 phút chạy bộ cùng nhóm hỗ trợ vượt 1.750 km từ Hà Nội đến TP.HCM tại Dinh Thống Nhất, Cao Đức Thái viết trên facebook: “Tuyệt!”. Còn tuyệt hơn nữa khi cuộc chạy này nhằm gửi đến bạn trẻ hai thông điệp: “Hãy đọc sách” và “Hãy hành động”.